Вчимося винахідництву

Науково-технічна революція сьогодення зумовлена видатними успіхами вчених, винахідників та інженерів XX століття.

 


Науково-технічна революція сьогодення зумовлена видатними успіхами вчених, винахідників та інженерів XX століття. До них відносяться відкриття складної будови атома як системи частинок, а не неподільного цілого; відкриття радіоактивності і перетворення елементів; створення теорії відносності і квантової механіки; з’ясування суті хімічних зв’язків, відкриття ізотопів, а потім і отримання нових радіоактивних елементів, відсутніх в природі. З’явилися нові досягнення в фізиці елементарних частинок, у вивченні мікросвіту; була створена кібернетика, отримали розвиток генетика, хромосомна теорія.

Переворот в науці був пов’язаний і з переворотом в техніці. Найбільші технічні досягнення в XX ст. - створення електричних машин, автомобіля, літака, винахід радіо, грамофона. У середині XX ст. з’являються електронні обчислювальні машини, застосування яких стало основою розвитку комплексної автоматизації виробництва і управління ним; використання і освоєння процесів розподілу ядра поклало початок атомній техніці; розвивається ракетна техніка, починається освоєння космічного простору; народжується і отримує широке застосування телебачення; створюються синтетичні матеріали із заздалегідь заданими властивостями; успішно здійснюються в медицині пересадки органів тварин і людини, інші найскладніші операції. В кінці ХХ ст. і на початку ХХІ створення мобільного зв’язку.

З НТР пов’язане значне зростання промислового виробництва і вдосконалення системи управління ним. У промисловості застосовуються все нові і нові технічні досягнення, посилюється взаємодія між виробництвом і наукою, розвивається процес інтенсифікації виробництва, скорочуються терміни розробки і впровадження нових технічних пропозицій.

Все це заслуга вчених, винахідників та раціоналізаторів, які підготували нові шляхи для науково-технічної творчості. Росте потреба у молодих винахідниках, раціоналізаторах, висококваліфікованих кадрах у всіх галузях науки, техніки і виробництва. Наука допомагає нам проникнути в суть явищ, що відбуваються в природі і суспільстві, зрозуміти закономірності, які керують розвитком навколишнього природного і створеного людиною середовища. Вона вказує людям методи, що дозволяють впливати на цей розвиток і направляти його.

Техніка виникає як матеріальне втілення досвіду і знань, накопиченого наукою і практикою, є знаряддям практичної діяльності людини. Завдяки техніці люди активніше взаємодіють з навколишнім світом, і мають можливість поліпшувати умови свого існування. Техніка стає також і могутнім стимулом подальшого розвитку наукових знань, оскільки з її допомогою або відразу, або після певного часу виникає можливість оцінити результати наукових досліджень.

Найважливішим напрямом розвитку техніки є широке освоєння передових технологій: лазерних, плазменних, мембранних, радіаційних, електронно-променевих технологій з використанням надвисокого тиску і імпульсних навантажень і т.п.

Інший напрямок - комплексна автоматизація і механізація виробництва, які покликані зробити працю наших людей більш продуктивною, творчою.

Сучасний етап автоматизації спирається на електронно-обчислювальну техніку, швидкий розвиток робототехніки, роторно-конвеєрних ліній, гнучких автоматизованих виробництв, що забезпечують високу продуктивність.

Останнім часом на основі світового досвіду провідних наукових організацій в нашій країні створюються міжгалузеві науково-технічні комплекси, які являються новою ефективною формою з’єднання науки і виробництва. Науково-технічний комплекс зможе розвиватися тільки на основі масового розвитку технічної творчості та винахідництва.

Навколишній світ постійно розвивається, удосконалюється, а для цього потрібно добувати все більше нафти, газу, вугілля, руди, створювати нові і більш довершені машини і механізми, охороняти природу.

Успішне рішення задач науково-технічного прогресу вимагає масової участі людей в технічній творчості, створенні винаходів, раціоналізаторських пропозицій і відкриттів.

А це означає, що в цей час Україні необхідна наша творча праця.

З цією метою в Луцькому міському ЦНТТУМ працюють гуртки „ Юних винахідників та раціоналізаторів” керівник Федюк Петро Миколайович і гурток „Радіоелектроніки” керівник Оксенюк Анатолій Дмитрович.

 

24 жовтня 2012 року в обласному ЦНТТУМ відбулися змагання юних винахідників та раціоналізаторів в яких взяли участь 13 команд (районів і міст Волинської області).

Нашу команду м. Луцька представляли гуртківці Луцького міського ЦНТТУМу :

  •  Лехкобит Станіслав, вихованець Центру, учень гімназії № 4 11-Б клас, переможець – І місце (запропонував „Ультразвуковий апарат для дослідження рідинних середовищ”).

Будова апарата складається: 

Ультра звуковий генератор підвищеної потужності, який може працювати в діапазоні 22-100 кГц;

Цифровий термометр на мікроконтролері, який працює в діапазоні температур

Застосування ультразвука може 100 разів прискорити стадію розчинення так званих розчинних речовин, в 10...30 раз - важко і повільно розчинних, в 3...5 разів - малорозчинних, межа розчинності важко і практично нерозчинних речовин збільшується в 5...30 разів. Дослідження дії ультразвука на живі організми має актуальне і важливе значення так як в 70-90% процесів обміну речовин в живих організмах відбуваються в розчинах.

  • Модь Павло, вихованець Центру, учень НВК №9 11- М клас, переможець – ІІ місце. (Автором даної розробки запропонований актуальний багатофункціональний вимірювальний пристрій):

Вимірювання частоти з можливістю зміни часу вимірювання і виведенням значення частоти і тривалості на дисплей.

Генератор з можливістю зміни частоти у всьому діапазоні з кроком 1-100 Гц і виведення значення частоти і тривалості на дисплей.

Осцилограф - дозволяє візуально спостерігати форму сигналу і виміряти його амплітудне значення.

Вимірювання ємності у широкому діапазоні

Вимірювання індуктивності у широкому діапазоні

Вимірювання опору у широкому діапазоні

Вимірювання напруги в режимі роботи осцилографа до 5В.

  • Кубай Андрій, вихованець Центру, учень гімназії №4 9-Б клас, переможець – ІІ місце.

Запропоноване дистанційне керування є важливим елементом керування рухомими об’єктами як на землі так в повітрі і космосі.

Запропонований пристрій має малі габарити і споживання струму, може знайти застосування різноманітних пристроях: роботами по знешкоджені небезпечних предметів, в місцях де не бажано находитися людині та інших об’єктах.

 

1 листопада 2012 року на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 відбувся турнір юних винахідників та раціоналізаторів в яких взяли участь 6 команд м. Луцька (Гімназії №№ 4, 14, 21, НВК № 9, ЗОШ № 23 та Луцький міський ЦНТТУМ).

 Луцький міський ЦНТТУМ представляла команда, яка зайняла ІІІ місце, у складі:

Лехкобит Станіслав – капітан команди, учень 11-Б класу гімназії № 4,

Міскевич Мирон, учень 10-М класу НВК №9,

Ромашов Олександр, учень 9-М класу НВК №9,

Панасюк Олександр, учень 9-М класу НВК №9.

Методист Луцького міського ЦНТТУМ

Федюк Петро Миколайович


Корисні посилання